De Stichting Vrienden van Wim Oepts.

In het najaar van 2008 werd de Stichting Vrienden van Wim Oepts opgericht, met als doelstelling het ondersteunen van het kunsthistorisch onderzoek naar het leven en œuvre van de kunstschilder Willem Anthonie Oepts (1904-1988). De Stichting beoogde niet het maken van winst.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Wim Oepts bestond uit de volgende leden:

Voorzitter Dhr. G. Valkier
Secretaris Dhr. W.O. Russell
Penningmeester Dhr. W.M. van Dijk
Bestuurslid Mevr. E.L. Ansenk
Bestuurslid Mevr. J.C. Homan van der Heide

Aangezien in 2011 het project succesvol werd afgesloten met de publicatie van de Monografie en Oeuvrecatalogus, alsook een overzichtstentoonstelling in de Kunsthal, is de Stichting Vrienden van Wim Oepts per december 2011 ontbonden.

Het ter beschikking stellen van documentatiemateriaal aan de Stichting Vrienden van Wim Oepts bracht geen enkele verplichting van de Stichting met zich mee; met name niet de verplichting om het werk in kwestie op te nemen in enige publicatie. De beslissing en/of het recht tot publicatie berustte uitsluitend bij de Stichting die naar eigen eigen inzicht hierover besliste. De Stichting aanvaarde geen enkele aansprakelijkheid voor een eventuele beslissing om niet tot publicatie over te gaan.